1000 ir 1 kontaktas

Algimantas Bučys

Kuriems galams reikalingas šis elektroninis Algimanto Aniceto Bučio saitas (su pasauliu)?

Geras klausimas!

Pirmas atsakymas: galima būtų manyti, kad Algimantas Bučys trokšta šlovės, garbės, platesnio pripažinimo ir panašių saldžių dalykų.

Deja, kaip ne kartą rašiau, esu baisiai senas žmogus ir pukiai žinau, kad visi paminėti dalykai mažytėje Lietuvoje yra visiškai bereikšmiai ir nerealūs vien dėl legendinio lietuviško pavydo.

Kada Jūs girdėjote, kad koks nors lietuvis pagirtų kitą lietuvį be naudos sau pačiam?

Elito koalicijose ir akademinėje Lietuvoje tas pats pelningas įprotis viešpatauja.

Jeigu Jūs neturite savo “chebrytės”, Jūsų laukia tvari užmarštis, sutartinis nutylėjimas, vaizdžiai tarus, Jūs dar gyvas atsirandate… anapus…

Tiesa, prie kapo gali atsitikti taip, kad nuskambės vienas kitas pagiriamasis žodis, bet vėlgi – kas iš to?..

Jūs pats jau nieko negirdėsit.

Todėl tikresnis gyvenimiškas atsakymas į aną gerą klausimą būtų kitoks.

Kada po 20 metų tylos išleidau pirmą valstybinės cenzūros nepalaimintą knygą (“Barbarai vice versa klasikai; 2008), spaudoje pasirodė įvairių atsiliepimų, bet įdomiausias man pačiam buvo keturių internautų pokalbėlis elektroninėje erdvėje.

Keturi  internautai apsikeitė svariais pasvarstymais:


stebetojasgyvenimo stebėtojas
2009 m. balandžio 9 d., ketvirtadienis

Algimantas Bučys „Barbarai vice versa…“

Retai jau sutinkamas tuščiažodžiautojas tas Bučys. Bet prasikapsčius pro įžangų džiungles(vien knygos viršelį aprašo kokiu 20 sakinių) laukia įstabus intelektualinis nuotykis . Kol kas įveikiau tik apie Vaišvilką. Anas toks pats mistinis personažas kaip ir Vladislovas Varnietis ar šv.Kazimieras .
Taigi Algimanto intelektas smagiai šuoliuoja per istoriją ir yra gražių naujų išgalvojimų. Mano žmogus. Vien ką reiškia pirmojo lietuviškojo kūrinio atsiradimas XIII a. viduryje…


unnamedgrumlinas
Hmmm… tai ar verta tą Bučo knygą pirkt ar ne? Bo aš paskutiniu metu tik e-knygas apie lėktuvus beigi tankus beskaitau 😀


troytroy
50 litų. Neverta….tik bibliotekoje…


unnamedgrumlinas
Aišku, ačiū už sutaupytus 50 LT 🙂


troytroy
Kuo toliau skaitau, tuo įdomiau. Ko gero Grumlinui rekomenduočiau pirkti. Tik dvi bonkos šnapso – o kiek įdomumo.


fantafanta
Pavarčiau tą knygą knygyne. Atrodo labai teigiamai. Apie Valdovų Rūmų nekentėjus teisingai atsiliepia. Žvalgysiuos bibliotekoje, būtinai skaitysiu, kai papuls. (Apie buržujus, perkančius knygas po 55 Lt, savo nuomonės garsiai neviešinsiu, džentelmeno žodynas neleidžia 🙂


troytroy
Gerb.Fanta, leidau Grumlinui pasirinkti – du buteliai šnapso ar knyga. Irgi nesu jau toks snobas…


fanta fanta
Dėl snobiškumo: 1. nors ir supratau, kad knygą ne pats pirkai, o kiti buržujai Tau ją dovanojo; bet: 2. tie kiti buržujai, žinojo, kad esi snobas, nes dovana snobiška; 3. šnapso buteliai, kainuojantys 27,50- yra dar labiau snobiška, negu tokios knygos. 🙂


( Cit. pagal: http://troyyestroy.blogspot.lt/2009/04/algimantas-bucys-barbarai-vice-versa.html)

Anuomet (2009 m.) negalėjau įsiterpti į pokalbį, nes aptikau jį daug vėliau.

Nors tikrai mėgstu tuščiažodžiauti ( viską argumentuoti iki smulkmenų, idant nevadintų melagiu, fantazuotoju ir pan.), bet pokalbio dalyviams pritarčiau labai trumpai:

aš taip pat nebegaliu įpirkti šiuolaikinių knygų ir tikrai pasibaisėjau, kai sužinojau, už kiek parduodamos mano knygos knygynuose ( Ta proga pridursiu, kad už visas nepriklausomybės metais išleistas savo knygas negavau nė cento – honorarus pasiėmiau knygomis, kad galėčiau padovanoti bent draugams ir šiaip geriems žmonėms. Kitas reikalas, kad gavau Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. premiją už „Barbarus“ ir „Mindaugo epochą“. Žinoma, laimės dalykas – kaip aklai vištai grūdas. Užtat koks grūdas! – 44 tūkstančiai Lt).

Žinau, kad šiuolaikinėje Lietuvoje tokių knygų neišgali nusipirkti nei mokytojai, nei dėstytojai, nei studentai, nei šiaip visi kiti „neburžujai“. Žinau, kad šiuolaikinėje Lietuvoje baigia išnykti miestų ir miestelių bibliotekos, nors džiaugiuosi, kad leidyklos įpareigotos siųsti naujas knygas bent į mokyklas.

Tačiau koks mokinys, net „moksliukas“, skaitys kelių šimtų puslapių literatūros istorijas?

Tikiuosi, kad atsakiau į klausimą:  kuriems galams sukurtas  šis elektroninis Bučio saitas ( su pasauliu)?

Kaip veikia elektroninis Bučio saitas ( su pasauliu)

Mano rašytų tekstų (dabar – elektroninių pranešimų)  rinkinys sukurtas pagal legendinį modelį 1000 ir 1 naktis.

Yra toks  pasakų rinkinys, kur, beje,  skaičius 1000 ir 1 reiškė senovės arabams labai daug, bet  ne skaičių.

Išliko vienas toks viduramžių 1000 ir 1 nakties rankraštis, kur nusakytos pasakų sekimo taisyklės:

„Tas, kas seka pasaką, turi sekti atsižvelgdamas į tuos, kam jisai seka pasaką. Jeigu tai prasčiokai, lai seka iš rinkinio „Tūkstantis ir viena naktis“ pasakas apie prasčiokus – jos yra knygos pradžioje. O jeigu žmonės bus iš valdančiųjų, jiems reikia sekti pasakas apie karalius ir karo didvyrių tarpusavio kovas – jos yra knygos gale“.

Nusižiūrėjęs modelį, privalau laikytis minėtos  taisyklės, taigi:

  1. Prasčiokams, ieškantiems „razinų pyrage“, siūlau pradėti nuo tekstų, pažymėtų $ (dolerio simboliu).
  2. Tiems, kas šį bei tą ( dvasiško ar daiktiško) paveldėjo ir tebevaldo, patariu kibti į kietesnius tekstus, pažymėtus *** (trimis šešiakampėmis žvaigžtudėmis, arba asterizmu, kuris astronomijoje reiškia  žvaigždyną, mineralogijoje – kristalo struktūrą, o poligrafijoje, deja, tik 3 žvaigždutes).
  3. Visus kitus, kurie dar nėra pasiekę (pagal bet kurios valstybės sistemą) jokio ( nei prasčiokiško, nei valdančiųjų) brandos amžiaus, meldžiu ir patariu kuo skubiau palikti jiems neįveikiamą elektronvietę.

Su Algimantu Anicetu Bučiu susisiekti neįmanoma jokiais socialiniais tinklais (Facebook,  Twitter, LiveJournal ar pan.), nes A.A.B. niekada (konspiraciniais sumetimais) neturėjo, neturi ir neturės ten jokio account/o. O norintys daugiau sužinoti apie A.A.Bučio gyvenimą ir veiklą, tai gali padaryti svetainėje Lietuvai.lt/Algimantas Bučys.

Patogumo dėlei visi tekstai sudėlioti į 9 ciklus, kaip antai – I ciklas „Pasakos apie tuos, su kuo bendrauta, gerta ir kurta“, II ciklas – „Melo pasakos apie Lietuvą ir lietuvius“, III ciklas – „Padavimai apie tūkstantmetes lietuvių tikybos šaknis” ir taip toliau…

I. Pasakos apie tuos, su kuo bendrauta, gerta ir kurtaIV. Lietuvių karaliai ir Lietuvos karalystė
VII. Padavimai apie pirmuosius lietuvius krikščionių šventuosius
II. Melo pasakos apie Lietuvą ir lietuviusV. Padavimai apie lietuvių tarpusavio rietenas svetimšalių džiaugsmui ir labuiVIII. Išmintingų žmonių padavimai apie A.A.Bučio knygas
III. Padavimai apie tūkstantmetes lietuvių tikybos šaknisVI. Trumpos pasakos apie lietuviško žodžio milžinusIX. Proza ir poezija
1. Tavo priešų priešas (Romanas).
2. Bučio mėgiamiausia Bučio poezija iš įvairių rinkinių